PUTRI WAHYUNINGTYAS

PUTRI WAHYUNINGTYAS
編號 TRT-516
姓名 PUTRI WAHYUNINGTYAS
年齡 30歲
身高 152cm
體重 70kg
語言 國語基本中文
宗教 回教
備註 近視、但不影響工作,在台灣沒有親戚,
經歷 1 照顧阿嬤, 年齡 80, 可以自己走路, 家務工作; 洗燙衣服; 烹飪, 人 4, 住家 : 2,層樓 4房間, 休假月休一天,
經歷 2
預計結訓日期 112年 11 月 09 日
Close Menu